1/ Thời gian giao hàng

- Khách hàng sẽ nhận được thông báo thời gian nhận được hàng từ thời điểm xác nhận đơn hàng.

- Tuỳ vào khu vực tại các tỉnh, thành phố (nội thành, ngoại thành) khoảng cách địa lí có thể ảnh hưởng đến thời gian nhận hàng.

- Trong trường hợp lượng hàng hoá không có sẵn, phải đặt hàng qua nhà sản xuất. Chúng tôi sẽ thông báo về thời gian chờ đặt hàng chô đến thời điểm khách nhận được hàng.

Lưu ý: Thời gian cao điểm hoặc trong điều kiện khách quan (thiên tai, hỏng phương tiện,...) chúng tối sẽ thoả thuận thời gian đến khách hàng trong trường hợp này.

 

2/ Cước phí giao hàng

- Phí giao hàng sẽ được tính theo khoảng cách địa lý và mức độ cồng kềnh của hàng hoá. Một số trường hợp với lượng hàng hoá quá khổ, cồng kềnh sẽ được tính riêng.

- Phí giao hàng sẽ được tính sau khi khách hàng điền thông tin địa chỉ để giao hàng.

- Phí giao hàng có thể thay đổi và dao động tuỳ thời điểm và trong các điều kiện khác nhau.